Ruĝa stelo
Proletoj de ĉiuj landoj, unuiĝu!

IKEK — Internacia Komunista Esperantista Kolektivo

Esperanto por la klasbatalo

Serpo kaj martelo
28-sep-2015
Ni prezentas kurson de marksismo, kiun gvidas Vilhelmo Lutermano en respektiva Yahoo-grupo. En nia rubriko Kurso de marksismo ni donas ĉiujn lernomaterialojn de la kurso, laŭmezure de ties iro.

01-feb-2017
Legaĵo: Markso. Salajro, prezo kaj profito Legu pli...

01-sep-2016
Taskoj Legu pli...

31-aŭg-2016
Proprieto, klasoj, ŝtato Legu pli...

31-aŭg-2016
La dialektika materiismo Legu pli...

06-dec-2015
Kritiko de la politika ekonomio.  Legu pli...

20-okt-2015
La elformiĝo de la filozofiaj kaj politikaj konceptoj de Markso kaj Engelso.  Legu pli...

03-okt-2015
Historia materiismo.  Legu pli...

15-sep-2015
Pri la estiĝhistorio de la marksismo. Historiaj-sociaj antaŭkondiĉoj kaj teoriaj fontoj.  Legu pli...

01-sep-2015
Por komenci, mi pensas ke decas unue prezenti difinon de tio, kio estas marksismo.  Legu pli...

31-aŭg-2015
Kiel antaŭan frandaĵon mi prezentas al vi tekston, kiun nia samkursano Roland Schnell antaŭ du monatoj sendis al mi en la germana, kaj kiu ja iel rilatas al nia kurso. Temas pri artikolo de la germana gazeto taz (Tageszeitung), kiun mi Esperantigis por vi: Politika teorio en Usono. Ni provu ĝin per Markso.  Legu pli...
© IKEK. Ĉiuj rajtoj rezervitaj por ĉiuj landoj. Reprodukto, ekstrakto aŭ traduko en kiun ajn lingvon nur kun agnosko de la fonto.