Ruĝa stelo
Proletoj de ĉiuj landoj, unuiĝu!

IKEK — Internacia Komunista Esperantista Kolektivo

Esperanto por la klasbatalo

Serpo kaj martelo
11-dec-2016

Internaciisto

La revuo Internaciisto estas la organo de IKEK.

Laŭ la Statuto de IKEK, membro ricevas Internaciiston senpage, sed ni bedaŭras ke Internaciisto ne aperis post Decembro 2015. Ni esperas ĝin eldoni denove en la estonto. Abonkotizo por Internaciisto egalas al membrokotizo. Se vi ne volas esti membro, vi tamen povas aboni la revuon.

Abonkotizo egalas al UEA-kategorio MJ(-T) por la koncerna lando kaj jaro: Kotizaro aktuala. (Sensalajrulo, aŭ tiu, kies salajro aŭ pensio estas relative malalta, pagas nur duonkotizon.)

Por aboni Internaciiston: Pagu abonkotizon. Informu la Redaktoron kaj Kasiston, kun ĉiuj detaloj: dato de pago, sumo pagita, pagmaniero, pago-celo ("abonkotizo 2016 por Internaciisto"), nomo kaj stratadreso por sendi Internaciiston. Prefere ankaŭ sendi vian retadreson kaj telefon-numeron. 

[Averto: La organo de IKEK, Internaciisto, ne aperis post la fino de 2015. Pri la estonto, ni esperas ...]

Kiel pagi


comments powered by HyperComments
© IKEK. Ĉiuj rajtoj rezervitaj por ĉiuj landoj. Reprodukto, ekstrakto aŭ traduko en kiun ajn lingvon nur kun agnosko de la fonto.