Ruĝa stelo
Proletoj de ĉiuj landoj, unuiĝu!

IKEK — Internacia Komunista Esperantista Kolektivo

Esperanto por la klasbatalo

Serpo kaj martelo
11-dec-2016

Ĉu vi estas politika maldekstrulo kiu scipovas la internacian lingvon? Do, ni invitas vin fariĝi membro de nia klasbatalema organizaĵo. Tralegu nian Statuton. Membro devas akcepti la Statuton kaj pagi membrokotizon.

Membrokotizo egalas al UEA-kategorio MB* por la koncerna lando kaj jaro: Kotizaro aktuala. Sensalajrulo, aŭ tiu, kies salajro aŭ pensio estas relative malalta, pagas nur duonkotizon: uzu UEA-kategorio MB(-50%). [*Notu: UEA-kategorio MJ(-T) malaperis post 2018. Tial ni uzu la plej proksima kategorio: MB.]

Membro rajtas voĉdoni ĉe Internaciaj Konferencoj de IKEK, kaj voĉdoni en antaŭ-konferenca baloto por elekti estraron. Membro rajtas partopreni nian retan diskutejon. [Laŭ la Statuto de IKEK, membro ricevas Internaciiston senpage, sed ni bedaŭras ke Internaciisto ne aperis post Decembro 2015. Ni esperas ĝin eldoni denove en la estonto.] 

Por fariĝi membro: Pagu membrokotizon. Informu la Prezidanton ke vi: (a) petas membrecon de IKEK, (b) akceptas la Statuton kaj (c) jam pagis membrokotizon (aŭ duonkotizon). Kotizo pagita post la 1-a de Oktobro validas por la venonta jaro.

Sendu ĉiujn detalojn: dato de pago, sumo pagita, pagmaniero, nomo kaj stratadreso, retpoŝtadreso, telefon-numero, Skajp-nomo, ktp. 

Kiel pagi al IKEK

Pagu al la konto de IKEK ĉe la Universala Esperanto-Asocio — UEA-konto kekx-g — kun aldono de 5% administra kosto:

(a) per PayPal favore al la retadreso financoj@co.uea.org.

(b) per kreditkarto aŭ diversaj metodoj priskribitaj ĉe la retpaĝaro de UEA: Pagmanieroj.

Pagante pere de UEA, nepre skribu ĉiujn necesajn klarigojn kun la pago. Ekzemple:

Pago-celo: Elektu: "Alia celo". Akompanaj notoj, klarigoj: Nepre skribu: "IKEK (UEA-konto kekx-g)." 
Kaj skribu: "Membrokotizo 2020 pri S-ro Via Nomo", aŭ "Donaco de S-ino Via Nomo". 
[Averto: La organo de IKEK, Internaciisto, ne aperis post la fino de 2015. Pri la estonto, ni esperas ...]

comments powered by HyperComments
© IKEK. Ĉiuj rajtoj rezervitaj por ĉiuj landoj. Reprodukto, ekstrakto aŭ traduko en kiun ajn lingvon nur kun agnosko de la fonto.