Ruĝa stelo
Proletoj de ĉiuj landoj, unuiĝu!

IKEK — Internacia Komunista Esperantista Kolektivo

Esperanto por la klasbatalo

Serpo kaj martelo
17-a Internacia Konferenco de IKEK 2008/06/16–19, Roterdamo, Nederlando.  Legu pli...

29-mar-2017
16-a Internacia Konferenco de IKEK 2007/09/12–16, Dobriĉovice, Ceĥio. Legu pli...
© IKEK. Ĉiuj rajtoj rezervitaj por ĉiuj landoj. Reprodukto, ekstrakto aŭ traduko en kiun ajn lingvon nur kun agnosko de la fonto.