Ruĝa stelo
Proletoj de ĉiuj landoj, unuiĝu!

IKEK — Internacia Komunista Esperantista Kolektivo

Esperanto por la klasbatalo

Serpo kaj martelo
03-jun-2020

Aktuala Statuto de IKEK, laste amendita je 2008

Mallonge pri la Statuto

  de Stano Keable

La aktuala Statuto de IKEK konsistas el la originala statuto adoptita de la 10-a Internacia Konferenco, plus amendoj adoptitaj de la 15-a kaj 16-a Internaciaj Konferencoj.

Nur Internacia Konferenco de IKEK rajtas ŝanĝi la Statuton, per simpla plimulto (Ĉapitro 2-a, Artikolo 3). Inter konferencoj gvidas elektita estraro, konfirmita de konferenco. Estraro elektas postenulojn laŭbezone. Estraro kunvokas konferencojn.

IKEK fondiĝis je 1974, fare de membroj de la Komunista Partio de Portugalio kun subteno de sia partio laŭ kongresa rezolucio. Dum 14 jaroj ĝi funkciis sen ajna statuto. La 10-a Internacia Konferenco de IKEK (Lisbono 1988) unuafoje adoptis Statuton. Je 1998, la 12-a IK aprobis amendojn per aldono de detalplena Regularo — sed poste neniu kunmetis en dokumento la diversajn proponojn kaj amendojn. Decidoj restis ne plenumitaj. Dokumentoj restis ne verkitaj, ĝis la 16-a IK (Ĉeĥio 2007) decidis: "... simpligi la formalan strukturon de la Kolektivo per forigo de la kaduka, neuzebla Regularo adoptita en 1998. Restas mallonga Statuto, ŝangebla per simpla konferenca plimulto ..."

Originala statuto adoptita de la 10-a Internacia Konferenco de IKEK, Lisbono 1988:

Ĉapitro 1-a: Principoj

Artikolo 1: Internacia Komunista Esperantista Kolektivo (IKEK) celas: interrilatigi la komunistajn Esperantistojn.

Artikolo 2: Per la lingvo Esperanto, IKEK provas helpi al la internaciaj rilatoj de la laborista movado, precipe de la komunistaj partioj kaj aliaj klasbatalantaj partioj.

Artikolo 3: IKEK ne devas stari flanke de la grandaj problemoj de nia epoko: paco, socia progreso, ekologio, demokratio.

Artikolo 4: IKEK estas malferma al ĉiuj tendencoj de la laborista movado. La marksismo-leninismo, kiun parto el la IKEK-anoj rigardas deviga fundamento, estas debatebla por ĉiuj.

Artikolo 5: Gravas la komunaj interesoj de laboristaro por paca mondo, socialismo kaj komuna batalo por socialaj interesoj.

Artikolo 6: IKEK ne volas esti unubloka, sed dialektike evoluanta organizo.

Artikolo 7: La landaj KEK povas doni propran nacian statuton koheran kun la principoj de IKEK.

Ĉapitro 2-a: Strukturoj

Artikolo 1: Ĉiuj membroj* estas kunvokataj al la Internacia Konferenco (IK).

Artikolo 2: IK elektas la estraron**. Tiu ĉi konsistas almenaŭ el Prezidanto, Vicprezidanto(j), Sekretario, Kasisto, Redaktisto de Internaciisto. La elektitaj gekamaradoj estas reelekteblaj.

Artikolo 3: Nur IK rajtas ŝangi la statuton per simpla plimulto.


Modifoj kaj klarigoj:

*Membroj:

Decido de la 16-a IK (Ĉeĥio 2007) difinis membrecon kaj kotizaron:

  • Membro estas tiu, kiu petas membrecon, akceptas la statuton kaj pagas membrokotizon.
  • Membrokotizo egalas al UEA-kategorio MJ(-T) por la koncerna lando kaj jaro. Membro ricevas Internaciiston senpage.
  • Abonkotizo de Internaciisto egalas al membrokotizo.

Laŭ decido de la estraro je 2007-11-30:

  • Sensalajrulo, aŭ tiu, kies salajro aŭ pensio estas relative malalta, pagas nur duon-kotizon (ĉu por membreco, ĉu por abono).

[UEA-kategorio MJ(-T) malaperis post 2018. Tial ni uzu la plej proksima kategorio: MB.]

** Estraro kaj postenuloj:

Laŭ decido de la 15-a IK (Vilno 2005):

  • Post elekto de estraro, la estraro elektas postenulojn.

Laŭ decido de la 16-a IK (Ĉeĥio 2007), konfirmita de la 17-a IK (Roterdamo 2008):

  • Estraron elektas ne konferenco, sed tuta membraro, per antaŭ-konferenca baloto. Rezulton de estrara baloto agnoskas kaj konfirmas konferenco.


comments powered by HyperComments
© IKEK. Ĉiuj rajtoj rezervitaj por ĉiuj landoj. Reprodukto, ekstrakto aŭ traduko en kiun ajn lingvon nur kun agnosko de la fonto.