Ruĝa stelo
Proletoj de ĉiuj landoj, unuiĝu!

IKEK — Internacia Komunista Esperantista Kolektivo

Esperanto por la klasbatalo

Serpo kaj martelo
10-apr-2016
Artikolo el Weekly Worker, posemajna ĵurnalo de
Komunista Partio de Granda Britio (CPGB),
31-a de marto 2016 (anglalingva originalo)

Taktika fleksebleco, politika principo

Bernie Sanders nepre kandidatiĝu kiel sendependa socialisto en la prezidenta baloto, argumentas Eddie Ford.

Sanders: voĉdoni estas taktiko

Vere surprize, kaj tre kuraĝige, Bernie Sanders restas en la konkurso — sed marĝene. Pasintsemajne li disrompe venkis Hillary Clinton en la okcidentaj ŝtatoj Vaŝingtono, Alasko kaj Havajo, ricevante minimume 70% de la balotoj en ĉiuj tri — inkluzive de impona 82% en Alasko. Kiel interesa aldonaĵo, la 21-an de marto Sanders konvinke gajnis la sub-baloton de Demokratoj Alilande (Democrats Abroad) per 69% kontraŭ 31%, kun partopreno altigita je 50% super 2008 — ricevante naŭ delegitojn kontraŭ kvar por Clinton, kaj venkinte ŝin en 167 el 170 landoj.

Fortigita, Sanders asertis ke ĉi tiuj decidigaj gajnoj malfermis klaran «vojon al venko» por lia nomumado, do «ne permesu ke iu diros al vi, ke ni ne povas gajni la nomumadon nek la ĝeneralan baloton». La sekvaj bataloj okazos en Nov-Jorkio kaj Viskonsino — poste serio de grandaj nord-orientaj ŝtatoj kun fermaj balotoj: t.e., nur registritaj partianoj rajtas voĉdoni. Sanders, tamen, kutime multe pli sukcesas en malfermaj partikunvenoj — kie li kapablas instigi sendependajn kaj ne-aliĝintajn voĉdonantojn.

Dume, la senatano el Vermonto daŭrigis siajn akrajn atakojn kontraŭ la «maldeca» amasa mono malantaŭ Clinton — citante fonduscelan vespermanĝon je gastamo de la aktoro George Clooney, kie subtenantoj estis invitataj pagi ĝis po $353.000 kontraŭ unu bileto. Li ankaŭ rimarkigis ke Clinton dependas de Wall Street kaj korporaciaj donantoj, krom tiel-nomataj «super-PACs» (Political Action Committee = Komitato por Politika Agado). Indiko ke lia kontraŭ-korporacia mesaĝo eble trafas, lastatempa balot-enketo de 3.000 ŝajnaj Demokrat-Partiaj voĉdonantoj montris klaran plimulton favore al Sanders. Sed li plu alfrontas timigan montgrimpan strebon. Laŭ Associated Press, Clinton aktuale tenas la avantaĝon je 1.243 delegitoj kontraŭ 975. Sed, kiam la kromdelegitoj aldoniĝas al la kalkulo, oni ricevas tute alian perspektivon. Tiuj ne-balotitaj delegitoj — konsistantaj el «elitaj» partiĉefoj, ekz. iamaj prezidentoj, senatoroj, gvidantoj de la asembleo kaj ŝtatestroj — libere rajtas subteni iun ajn kandidaton por nomumiĝo ĉe la partia konvencio. Nature, tiaj homoj ege tendencas favore al Clinton, aktuale je 469 kontraŭ 29 — kio implicas ke ŝi tenas signifoplenan avantaĝon je 1.712 delegitoj kontraŭ 1.004 en la konkurso por atingi 2.383 delegitojn. La Daily News eldonis artikolon pri la fakto ke «ĉiuj unuopaj» Nov-Jorkiaj krom-delegitoj kontaktitaj de ili diris, ke ili «neniam» subtenos al Sanders — ne gravas kiu vere venkis en la sub-baloto1. Laŭ ĉi tiu bazo, la kampanjo-gvidanto de Clinton, Robby Mook, memfide anoncis ke estas «ne-eble» por Sanders atingi ŝin.

Sanders ankaŭ frontas kroman financan obstaklon. Spite al la tre impona nombro de malgrandaj donacoj al lia kampanjo (en Januaro li ricevis rekordon de 3,25 milionoj de unuopaj kontribuoj, sume $20 milionojn), ne estas evidente ĉu li kapablas finance elteni ĝis Junio. Sekve, ĉi tio nur emfazas kiom urĝe li devas gajni Viskonsinon la 5-an de aprilo por teni la «impulson» (laŭ lia kredo) malantaŭ si. Sincere, por teni iun ajn eblecon, Sanders devas venki grande ankoraŭfoje en Nov-Jorkio la 19-an de aprilo — kie atendas 291 delegitoj por distribui. Tiam la 26-an de aprilo, Pensilvanio kaj kvar aliaj orientaj ŝtatoj voĉdonos, provizante 463 delegitojn inter si. Sen akumuli proks. du trionojn el tiuj delegitoj, la ŝancoj de Sanders velkos ĝis nul.

Diskuto

Bernie Sanders deklaris ke, se li ne sukcesos atingi la Demokratan kandidatiĝon, tiam li subtenos Clinton por fariĝi prezidento. Jam en decembro 2014 li diris al New York Magazine ke li ne kandidatiĝos kiel sendependulo por «ludi fuŝiston»2.

Ni en la CPGB (Communist Party of Great Britain = Komunista Partio de Granda Britio) opinias tion grave erara. Kiam Clinton neeviteble gajnos la Demokratan kandidatiĝon, Sanders ne konsilu voĉdoni por ŝi, sed anstataŭe mem kandidatiĝu kiel sendependa socialisto — spite al la konsiderindaj problemoj pri sia kompreno de la esprimo. Kaj se li tiel dividos la voĉdonojn kaj ebligas venkon de Donald Trump aŭ Ted Cruz — do kio? Lia kampanjo povus formi la krudmaterialon por laborklasa partio en Usono — grandega antaŭenpaŝo laŭ historiaj kalkuloj. Interese, lastatempaj balot-enketoj indikas ke 56% el la Demokratoj nun havas «favoran» opinion pri socialismo — vere rimarkinda statistiko, konsidere ke Usono estas la lando de senbrida kontraŭ-komunismo kaj la kulto de vigla individuismo.

Estus ege bona ideo se ni daŭre povus uzi la spacon kiun Sanders malfermis — io kiun dogmecaj maldekstruloj ne komprenas. Iu el tiuj estas Alan Gibson el la Internacia Bolŝevisma Tendenco (International Bolshevik Tendency). Li riproĉas nin pro nia kritika subteno al la «kapitalista politikisto», Bernie Sanders, kaj pro la faro de historiaj komparoj kun la forta subteno de Marx por tiu nepre burĝa politikisto, Abrahamo Lincoln (Leteroj, la 24-a de marto).

Jes, diras la kamarado, estis «tute ĝusta» por Marx, subteni Lincoln, ĉar tio helpis al la «kompletigo de la burĝa demokrata revolucio», sed ekde la «alveno de imperiismo», nepre Marksistoj ne devus subteni ne-laborklasan politikiston — aŭ, en ĉi tiu specifa kazo, tiun, kiu diras ke li estas socialisto sed staras ene de burĝa partio. Kia sensencaĵo.

Ĉu ĉi tiu «fera leĝo» validas ankaŭ en kontraŭ-imperiistaj luktoj? Ni havis fortan impreson ke la IBT konsilis «militan subtenon» al ĉiuj fortoj, inkluzive de tute burĝaj kaj reakciaj, kiuj konfliktas kun imperiismo. La IBT asertas ke revoluciistoj «subtenu milite ajnajn indiĝenajn fortojn — inkluzive la reakciajn Taliban, ISIS, al Nusra kaj al Qa'eda — dum konfrontoj kun la 'demokrataj' imperiistoj»3.

Sed, kompreneble, la kamarado absurde disigas militan subtenon de politika subteno laŭ tute ne-Marksista maniero. Ni en la CPGB, aliflanke, subtenas la ideon laŭ Clausewitz, ke milito estas la daŭrigo de politiko per aliaj rimedoj; la averso estas ke, sub imperiismo, «paco» estas nur antaŭ-fazo de milito. Ĉiukaze, rilate al Sanders kaj balotaj taktikoj ĝenerale, Marx kaj Engels bonŝance ne estis dogmemuloj kiel kamarado Gibson.

Certe, en iuj cirkonstancoj estas eble subteni la Konservativan Partion. Tiel en 1893, Engels diris ke Kier Hardie «publike deklaras ke la eksperimento de [Irlanda naciisto Charles Stewart] Parnell ... devus ripetiĝi dum la sekva balotado kaj, kie estas ne-eble nomumi Laboristan kandidaton, oni devus voĉdoni por la Konservativoj, por montri al la Liberaloj la potencon de la partio». Dum Engels mem «rekomendis» ĉi tiun politikon «sub difinitaj cirkonstancoj», estis grave «anonci ĝin kiel eblan taktikan manovron» nur4.

Alivorte, Engels diris ke permeseblus voĉdoni Konservative por certigi cedojn de la Liberaloj — la ĉefa punkto, tamen, estas ke Marksistoj celas la plej altan taktikan flekseblecon kiam temas pri balotado, sed ĉiam ene de la pli granda kadro de ĝenerala politika programo. La centra celo de niaj balotadaj intervenoj estas ĉiam por antaŭenigi la sendependan organizadon de la laborista klaso. Aŭ, por klarigi alimaniere, niaj balotadaj taktikoj tial devas esti tre reagemaj por antaŭenpuŝi la «malmultajn ideojn» (eble nur unu bazan ideon) kiujn ni povas argumenti kun kiom eble multe da homoj en kondiĉoj de balotado — kaj kiuj havas veran eblecon por plua disvolviĝo. La centra punkto estas ke ĉiuj tiaj temoj devas esti prenataj kiel taktikoj ene de kadro de principaj celoj.

Usona maldekstro

Malbonŝance, multaj el la maldekstro en Usono adoptis vidpunkton de sekteca neado rilate al Bernie Sanders. La kamaradoj de la Internacia Socialista Organizo (International Socialist Organisation), forigita en 2001 el la Internacia Socialista Tendenco fare de la Brita Socialista Laborista Partio (Socialist Workers' Party), pasintjare prezentis al ni «socialistan oftan demandaron» pri Bernie Sanders kaj la maldekstro. Fakte, ni malkovras, ke la kandidatiĝo de Sanders «reprezentas kapitulacion al la du-partia aktualeco kaj la kapitalista superrego de balotoj»5. Anstataŭe la kamaradoj de ISO rekomendas: «Ni devas konvinki la novan maldekstron naskitan el Occupy, el sindikataj bataloj en la publika sektoro kaj el la movado Nigraj Vivoj Valoras (Black Lives Matter) disiĝi de la Demokrata Partio kaj konstrui balotan alternativon, kiel komplementon al la luktado de malsupre»6.

Pli rekte, Socialista Agado (Socialist Action) — filio de la Kvara Internacio — malakceptas Sanders kiel «la hodiaŭan centran paŝtiston de la neatentemaj, reen al la gregejo de la Demokrata Partio»7. La «nuna tasko» de Sanders estas por «enkortigi laboristklasan malkontenton denove al la kadro de kapitalismo». Eĉ pli abrupte, kaj tute antaŭvideble, la Spartakista Ligo (Spartacist League) denuncas Sanders kiel «imperiistan kurantan hundon» — neniom da poentoj pro originaleco — kies «radikalaj liberalaj akolitoj gvidas la junularon rekte al demoraliza sakstrato en la Demokrata Partio»8.

Aliflanke, ni ricevas iom pli sanan vidpunkton de Socialista Alternativo (Socialist Alternative) — parto de la Komitato por Laboristara Internacio (Committee for a Workers' International) gvidata de Socialista Partio en Anglio kaj Kimrio (Socialist Party in England and Wales — SPEW) de Peter Taaffe. Socialista Alternativo bonvenigis la vokon de Sanders por «politika revolucio» kontraŭ la «miliarduloj kaj oligarkoj» kiuj regas Usonon. La senatoro el Vermonto, ili asertas, «malfermis urĝe bezonatan debaton pri la alternativo al kapitalismo: la demokrata socialismo»9. La kamaradoj prave aldonas ke, se li ne gajnos la Demokratan nomumadon, Sanders «devus daŭrigi kiel sendependulo kaj ne subteni Hillary».

En ĉi tio troviĝas ia ironio, kompreneble. Kiam venos la lokaj balotoj de la 5-a de majo en Anglio, la kamaradoj de Socialista Alternativo en SPEW intencas starigi kandidatojn kontraŭ la Laborista Partio de Jeremy Corbyn — burĝeca partio de laboristoj, post ĉio dirita kaj farita.

(tradukis el la angla Fortalumo)

Notoj

1. New-York superdelegates largely back Clinton over Sanders.

2. Bernie Sanders for President? Why Not Try a Real Socialist for a Change.

3. www.bolshevik.org.

4. Engels To August Bebel. January 24, 1893.

5. A socialist FAQ on Bernie Sanders and the left.

6. The problem with Bernie Sanders.

7. 'Lesser-evil' politics from Trump to Sanders.

8. Bernie Sanders: Imperialist Running Dog.

9. #Movement4Bernie takes off around the country.


comments powered by HyperComments
© IKEK. Ĉiuj rajtoj rezervitaj por ĉiuj landoj. Reprodukto, ekstrakto aŭ traduko en kiun ajn lingvon nur kun agnosko de la fonto.