Ruĝa stelo
Proletoj de ĉiuj landoj, unuiĝu!

IKEK — Internacia Komunista Esperantista Kolektivo

Esperanto por la klasbatalo

Serpo kaj martelo
20-jun-2016

Sovetaj posteuloj de Gobels (Göbbels) kaj la matematiko

Johano Petik skribas:

Post la publikiĝo de la „sekreta” parolado de Hruŝĉov, farita en la XX-a kongreso de KPSU en 1956, la burĝa propagando, eĉ en Sovetunio mem, komencis kontraŭ-„stalinisman” kampanjon, dum kiu en informaj amasmedioj aperis fantaziaj, oftakaze absurdaj asertoj pri la amplekso de la „stalinisma teroro”, pri la nombro da ties viktimoj. La ĉi-malsupre prezentita fragmento el la verko de hungara marksisma filozofo Rozsnyai Ervin, titolita La revolucia kaj kontraŭ-revolucia Sovetunio liveras kelkajn rezultojn de esploroj, faritaj de hungaraj esplorintoj, kun la celo riveli la veron ĉirkaŭ la cirkuligitaj bombastaj asertoj, troigoj.


«Komparante la publikitajn sovetajn donitaĵojn kun tiuj de aliaj landoj, hungara esploranto Németh András alvenis, sendepende de Van den Berg1, al la konkludo, ke la suma nombro de kondamnitoj laŭ publikaj leĝoj kaj pro politikaj kialoj en Sovetunio inter 1934 kaj 1953 estis malpli ol 1% de la tuta loĝantaro; dum la sama tempo la kvoto de malliberigitoj en puninstitucioj de Usono, Germanujo, Italujo, Aŭstrujo, Hungarujo kaj la Skandinavaj landoj superis la 1%-on. Oni devas konsideri, ke pli ol 80%-oj de la malliberigitoj en sovetaj prizonoj kaj punlageroj estis kondamnitaj laŭ publikaj leĝoj; plie, ke la rilatumo de malliberigitoj al la tuta loĝantaro inter 1934 kaj 1944 laŭ jara averaĝo estis 0,63% — ĝi pligrandiĝis nur inter 1945 kaj 1953 ĝis 0,92%, rezulte de la aresto de kunlaborintoj kaj perfidintoj.

Németh András, krome demonstris, ke la nombro de la loĝantaro ekde 1922 (ekde la nomumo de Stalin kiel ĉefsekretario) ĝis septembro de 1939 (do antaŭ ol la soveta loĝantaro kreskis je 20 milionoj pro la pligrandiĝo de la teritorio2) plimultiĝis laŭ jara averaĝo je 1,48% — je 0,2% pli rapide ol en la 2 lastaj jardekoj de la cara reĝimo. La jara plimultiĝo inter 1945 kaj 1953 estis 1,65%, kvoto refoje pli granda ol tiu de la 2 lastaj jardekoj de la cara reĝimo, sed pli granda ankaŭ ol la averaĝo de 1,33% inter 1953 kaj 1972. La loĝantaro de Sovetunio de 1920 ĝis 1941 – ne kalkulante la kreskon pro la teritoria pligrandiĝo – kreskis je 25,2%; (la loĝantaro de Hungarujo en la sama periodo – je 15,36%).

En la spegulo de demografiaj donitaĵoj tiel granda mezuro de kontraŭleĝaĵoj, pri kia la propagando parolas, matematike estas malebla; se tiu aserto de Solĵenjicin estus prava, laŭ kiu Sovetunio perdis pro la teroro 66 milionojn da homoj kaj pro la milito 44 milionojn, tiam inter 1918 kaj 1953 per natura morto estus neniu mortinta. (Komparu: Németh András, 'La kalumnia militiro kontraŭ Sovetunio kaj la mondo da faktoj', januare de 1993; aŭ de la sama aŭtoro, 'Kelkaj donitaĵoj de la loĝantaro, popolmovado de Sovetunio inter 1897 kaj 1987', periodaĵo Elveink és tetteink (Niaj principoj kaj agoj), Budapeŝto, 1990–1996.)

Roger Douglas opinias, el vidpunkto de mobilizado, absurdaĵo la aserton de la oficiala propagando pri 40 milionoj da viktimoj: se ĝi estus prava, „oni estus nepovintaj varbi batalantan armeon, nek la arierlando, certiginta la provizadon de la batalanta armeo, estintus kapabla funkcii (produkti armilojn kaj municion, ripari perdojn, provianti, vestadi, provizi per fuelo, transportadi, ktp). La riveligo de veraj donitaĵoj pri kontraŭleĝaĵoj atendas la futuron, historiistojn multe pli objektivajn ol la „reform-historiistoj” (Douglas, pĝ. 10).3»

(tradukis el la hungara Johano Petik)
1. D-ro Gerard Peter van den Berg.
2. Ndlr: Inter 1939 kaj 1945 Sovetunio akiris kelkajn aldonajn teritoriojn — kaj popolojn — kiujn ni nun konas kiel okcidenta Ukrainio, okcidenta Belorusio, Estonio, parto de Karelio, Kaliningrada Regiono, Latvio, Litovio, Moldavio, kaj Tuvio.
3. Roger Douglas, Stalingrado (Sztálingrád), 1992.

comments powered by HyperComments
© IKEK. Ĉiuj rajtoj rezervitaj por ĉiuj landoj. Reprodukto, ekstrakto aŭ traduko en kiun ajn lingvon nur kun agnosko de la fonto.