Ruĝa stelo
Proletoj de ĉiuj landoj, unuiĝu!

IKEK — Internacia Komunista Esperantista Kolektivo

Esperanto por la klasbatalo

Serpo kaj martelo
04-dec-2017

Artikolo el A Szabadság (La Libero),
presorgano de Hungara Laborista Partio (Magyar Munkáspárt),
n-ro 47 (la 25-a de Novembro 2017)
(hungarlingva originalo https://aszabadsag.hu/cikkek/2017/47/2017_47_szam.pdf)

Ĉu ni redividu Eŭropon?

Je la 24-a de novembro la gvidantoj de la Eŭropa Unio kunsidis por pritrakti la situacion de Orienta Partnereco kaj renkontiĝi kun reprezentantoj de Armenio, Azerbajĝano, Belorusio, Kartvelio, Moldavio kaj Ukrainio. Efektive okazas kio?

EU: NUPTO GERMANA-FRANCA

La Eŭropan Union oni fondis post la dua mondmilito. La celo estis harmoniigi la interesojn de la franca kaj germana kapitaloj kadre de tia institucio, malebligi la eksplodon de nova milito inter Francio kaj Germanio.  Nome, du mondmilitoj en la 20-a jc. eksplodis pro tio, ĉar la franca kaj germana kapitaloj estis malkapablaj interkonsenti pri la divido de regado super Eŭropo.

La sekvoj de la du mondmilitoj estis pezaj. Usono elturniĝis fortiĝinta el ambaŭ militoj. Krome, la Granda Oktobro en 1917 venkis, estiĝis Sovetunio, kaj post 1945, en la Orient-Eŭropaj landoj okazis socialisma revolucio. La germanan kaj francan kapitalojn timegis ambaŭ el ili, sekve la vojo al Eŭropa integriĝo iĝis libera.

En la naskiĝo de EU la Usona kapitalo kaj ŝtato havis rolon. Post la dua mondmilito Usono donis monon kadre de la Marshall-plano por la refortiĝo de Okcidenta Eŭropo. De la germana-franca interkonsento ĝi atendis stabiliĝon, kaj, evidente, la akcepton de la Usona gvidado. Kiel sciate, Okcidenta Eŭropo trans jardekoj estis stabila, estiĝis la epoko de bonfaraj socioj. Oni ĉie elpuŝis la komunistajn partiojn el la potenco, kaj ekde 1945 la kapitalismon oni renversis nenie.

MERKATON, MERKATON, MERKATON!

La esenco de la kapitalo estas la profito. Kaj profiton akiri ĝi povas sur novaj merkatoj. La Eŭropa Unio estas institucio, servanta la interesojn de la kapitalo, tiel la pretendo al etendiĝo, akiro de novaj merkatoj, apriore troveblas en ĝiaj genoj. La Okcident-Eŭropaj landoj unu post la alia aliĝis al la fondintoj: Francio, Germanio, Italio, Nederlando, Belgio kaj Luksemburgo.

Turniĝan punkton prezentis la jaro 1990-a. En la Orient-Eŭropaj landoj oni renversis la socialismon, tiel politika obstaklo antaŭ la aligo de tiuj landoj al EU ne ekzistis plu. La Okcident-Eŭropa ekonomio tiutempe estis en kriza stato, kaj unu el la rimedoj por venki la krizon estis la akiro de novaj merkatoj. Ankaŭ la naskiĝanta klaso kapitalista en Orienta Eŭropo bezonis la EU-n, atendante propran stabilecon de ĝi. Granda parto de Orienta Eŭropo tiel iom post iom trafis en la Eŭropan imperion.

Sed parto de la landoj ne aliĝis al EU: tiel Armenio, Azerbajĝano, Belorusio, Kartvelio, Moldavio kaj Ukrainio, nek pluraj Balkanaj landoj, kiel ekz-e Serbio. Ilia integrigo en EU-n estus prezentinta neelporteblan ŝarĝon por la okcidenta kapitalo. Alirilate, la kapitalistaj rondoj de tiuj landoj hezitis pri al kiu kapitalista grupo Eŭropa aliĝi. Dume, el la iama Sovetunio estiĝis la Federacio de Sendependaj Ŝtatoj, kiu arigis la post-sovetiajn landojn sub rusa gvidado. La aliĝo, pli precize la aligo, de tiuj landoj al la EU estintus neimagebla sen konflikto inter la kapitaloj Okcident-Eŭropa kaj rusa, kiu povintus konduki eĉ al milita konflikto.

LA KAPITALISMA KRIZO KAJ LA ORIENTA PARTNERECO

Sed la EU ne rezignis la konkeron de la restaĵoj de Orienta Eŭropo. En 2004 ĝi estigis la Eŭropan Politikon de Najbareco, por prepari la integrigon de Alĝerio, Azerbajĝano, Belorusio, Egiptio, Kartvelio, Palestino, Sirio, Tunezio kaj Ukrainio.

La okazintaĵo en 2008 prenis iom alian direkton kaj precipe novan impeton. La kapitalisma krizo, elirinta el Usono, skuis la landojn de EU. La akiro de novaj merkatoj iĝis urĝa. Rolon ludis ankaŭ tio, ke, por venki la kapitalisman krizon, parto de Orient-Eŭropaj landoj, precipe Hungario kaj Pollando, elektis specifajn vojojn naciajn, kio sekvigis ankaŭ la fortiĝon de ambicioj de la nacia kapitalo. La pola kaj hungara kapitaloj iĝis pli kaj pli interesitaj pri la etendiĝo en la direkton al Oriento kaj helpon de la EU pretendis por tio.

En 2008 tiel estiĝis la institucio de Orienta Partnereco. La celo estis akceli la akiron de Orient-Eŭropaj merkatoj. Por tio la Okcident-Eŭropa kapitalo estis ema oferi pli da mono por mildigi la plej akutajn problemojn socialajn, t.e. por donaci subvenciojn tiajn, per kiuj eblas kredigi al la loĝantaro de la regiono, ke la sola alternativo por ili estas la Eŭropa Unio, kaj ke tio por ili estos certe bonrezulta.

Kadre de tio la Eŭropa Unio aplikis ankaŭ novajn trukojn, kiujn ĝi lernis en la pasintaj jardekoj. Ĝi intertraktadis ne sole kun la registaroj, sed – esence intervenante en la internajn aferojn de la koncernaj landoj – senpere kontaktiĝas kun civilaj organizaĵoj, magistratoj, regionaj instancoj, gvidantoj de la negoca vivo.

La celo, evidente, ĉie estis la kreado de kapitalisma socio. Aldone, de tiu en formo, interpretebla por la okcidentaj rondoj kapitalistaj, kaj kiu ebligas la rapidan konkeron de tiuj landoj.

La gvidantoj de la EU pensis, ke kadre de la Orienta Partnereco ankaŭ la fortiĝantaj Orient-Eŭropaj rondoj kapitalistaj povas efektivigi siajn ambiciojn, nedanĝerigante la gvidan rolon de la germana kaj franca kapitaloj. Tiel, Pollando kaj Ĉeĥio ricevis apartan rolon en la antaŭenigo de „demokratia transformiĝo” en Belorusio. Tio ĉi signifis, ke signifa parto de apogoj al la belorusa opozicio alvenis tra ili. La pola kaj ĉeĥa medioj ricevis gravan rolon en la malstreĉigo kontraŭ la belarusia reĝimo. Kvankam Hungario konsistigis parton de la kontraŭ-Belarusia politiko de EU, ĝi tamen klopodis resti ariere.

La konscia utiligo de la elemento de la hungara nacieco komenciĝis post la instalo de la Orbana registaro en 2010. La hungara ŝtato apogas la kapital-eksporton de tiel grandaj firmaoj, kiel MOL (flanke de la nafta komerco) aŭ OTP (flanke de la banka sfero). Ĝi  oferas signifajn sumojn al la apogado de eksterlandaj entreprenistoj hungaraj kaj ludas gravan rolon en la subvenciado de socialaj kaj klerigaj institucioj en tiuj landoj. Kaj ne lastavice, Hungario ebligis la akiron de hungara ŝtataneco por la anoj de hungaraj minoritatoj. Tiel ĝi senpere ligis unu milionon da homoj al Hungario.

LA BATALO DAŬRAS

Sed ne ĉio sukcesis tiel, kiel la okcidenta kapitalo tion imagis. Vidante la kapitalisman krizon kaj la etendiĝajn klopodojn de EU, Rusio akcelis siajn integrigajn provojn. En 2014 Rusio, Kazaĥio kaj Belorusio fondis la Eŭr-Azian Union Ekonomian (EaUE), al kiu aliĝis ankaŭ Armenio kaj Kirgizio. La EaUE mem ankoraŭ estas ne konvinka alternativo por la Orient-Eŭropaj landoj, sed ĉar ĝi aliĝas al grandskalaj projektoj de Ĉinio, kiel la projekto „Unu regiono – unu vojo”, tiel jam multaj ekmeditas.

La EU kontraktis kun Kartvelio, Ukrainio kaj Moldavio pri aliĝo al EU, tiel tiuj landoj plej proksimiĝis al EU-ŝtataneco. La kazo de Ukraino estas konata. La plej alloga predo ŝajnas Ukrainio, la interesoj de la kapitaloj Usona, Okcident-Eŭropa kaj rusa kolizias ne hazarde tie. La teritoria integreco de Ukrainio estas nur fikcio, super Donjeck kaj Luhansk la Kijeva registaro ja ne disponas. La totala memstariĝo de tiuj teritorioj, eĉ ilia integriĝo en Rusion estas ne ekskludebla.

Belorusio daŭre estas granda demando. La EU bonvenigis ke Belorusio, konsiderante siajn interesojn naciajn, en pluraj demandoj ne apogis la politikon de Rusio. La EU konsideris ankŭ tion, ke la belorusia gvidantaro faris plurajn paŝojn intern-politikajn por la instalado de la merkata politiko, por la enkonduko de politikaj normoj, rigardataj en Okcidento kiel normoj. La EU tiel akcelis la dialogon kun Belorusio. La Okcidento estas tre interesata pri la akiro de la belorusia merkato. Tion scias malmultaj, ke Belorusio kun sia 10-miliona loĝantaro disponas eblojn por nutri 30-40 milionojn da homoj. Sed Belorusio estas parto de la rusia-belorusia ŝtatalianco, el kiu elmovi ĝin sen milito estus apenaŭ ebla.

La pintkunveno en novembro 2017 estis destinita por doni novan impeton al la Orienta Partnereco. La germana kapitalo estas pli kaj pli interesita pri la meto de tiu regiono en sian influzonon kaj la nunajn kondiĉojn politikajn ĝi juĝas favoraj por tio. Ĝi fidas je la povo interkonsenti kun Rusio ĝuste pri tiaj demandoj, evitante Eŭropan militon, diligente preparatan de Usono kaj Nato.

La Orient-Eŭropaj rondoj kapitalistaj, ankaŭ la kapitalistaj fortoj de la Viŝegrada Kvaropo (Pollando, Hungario, Ĉeĥio, Slovakio), fidas je tio, ke la rolo de la V4 en la regiono kreskos, ke la V4, fortigita per Orient-Eŭropa fono, povas kun serioza forto partopreni en la disputoj kaj konfliktoj, farataj kun la EU-gvidantaro.

Aperis ankaŭ Turkio kaj Israelo, kiuj pliigas ĝuste tra tiuj landoj de V4 sian influon en la regionon kaj en la tutan EU-n.

Unuvorte, la batalo daŭras por la kapitalisma redivido de la mondo, inkluzive de Eŭropo.


tradukita el la hungara de Johano Petik


comments powered by HyperComments
© IKEK. Ĉiuj rajtoj rezervitaj por ĉiuj landoj. Reprodukto, ekstrakto aŭ traduko en kiun ajn lingvon nur kun agnosko de la fonto.