Ruĝa stelo
Proletoj de ĉiuj landoj, unuiĝu!

IKEK — Internacia Komunista Esperantista Kolektivo

Esperanto por la klasbatalo

Serpo kaj martelo
14-okt-2015

Redaktora artikolo en A Szabadság,
organo de la Komunista Partio de Hungario,
09-okt-2015

La Laborpartio de Koreio iĝis 70-jara

En la Popoldemokratia Respubliko de Koreio, la 70-an datrevenon de la fondiĝo de Labopartio de Koreio oni festas je la 10-a de oktobro.

Plenmonata salajro okaze de la festo

Laŭ la Koreiaj tradicioj, la datrevenon la laborulaj kolektivoj, partiaj kaj sociaj organizoj, formacioj de la armeo memorfestas kune. Oni evidente akceptis kun ĝojo la novaĵon, ke ĉiu ŝtatano ricevas plenmonatan salajron kiel festan premion je la 10-a de oktobro. Ne longe antaŭ la festo, la gvidanto de la partio kaj ŝtato, Kim Ĝong Un, vizitis la ekspozicion pri hejme produktitaj konsumvaroj kaj decidis meti tiun terenon de la ekonomio sub sian personan inspektadon, emfazante ke la koreianoj meritas pli kaj pli bonajn produktaĵojn.

Okaze de Ekspozicio de Tri Revolucioj fine de septembro oni prezentis la novan porteblan komputoron „du en unu” de PDRK (Popoldemokratia Respubliko de Koreio), en kiu funkcias Windows 8 kaj la kapacito en kies akumulatoro ebligas 5-horan funkciigon. Ĝi kostas 250 dolarojn, kiu en PDRK kalkuliĝas kiel granda sumo.

Vespere de la antaŭa tago, ankaŭ la Koreia diplomatio faris gravan iniciaton. Okaze de la jubilea laborkunsido de UNO, PDRK proponis ke, por fermi la militon en 1953, Usono kaj PDRK subskribu packontrakton. La kontrakto estiĝos apenaŭ, ĉar la okcidentaj potencoj jam delonge volas ne fermi la antaŭlongan militon, sed daŭrigi la nunajn militojn politikan, ekonomian kaj psiĥologian.

Pro ĉi tio la gvidantaro de PDRK opinias, ke rezigni la evoluigon de la nuklea potenco ĝi ne povas. Oni anoncis meze de septembro, ke PDRK „kaj kvante kaj kvalite plu evoluigos siajn nukleajn armilojn”. La afero de atomarmilo generas streĉiĝojn en la interrilato ankaŭ de PRDK kaj Ĉinio kiu lasta, kvankam multeterene apogas PDRK-on, tamen insistas pri tio, ke la duoninsulo Koreia estu sena je atomarmiloj. Ŝajnas, ke, diference de pli fruaj gazetaraj informoj, okaze de la nuna festo PDRK ne lanĉas novan raketon interkontinentan.

La unueco de erpilo, martelo kaj peniko

En la Koreia ĉefurbo Pjongjang la memoron pri la fondo de la partio ekde la j. 1995-a gardas 50 metrojn alta monumento. La erpilo, la martelo kaj la peniko estas la simbolo de alianco de la kamparanaro, laboristaro kaj intelektularo. Ankaŭ en la korea lingvo oni iam uzis hieroglifojn, kiujn pli bele skribi eblas uzante penikon.

La Nord-Koreian buroon de organizantoj de la partio oni estigis el reprezentantoj de departementaj organizoj je la 10-a de oktobro 1945, kiu poste iĝis la memortago pri la fondo Laborpartio de Koreio. En la jaro 1946-a ankaŭ pliaj partioj integriĝis en la novan organizon. La norda kaj suda organizoj unuiĝis junie de 1949, kaj kiel la gvidanton de la partio oni elektis Kim Ir Sen-on, la konatan figuron de la Koreia laborista movado. Gvidate de la nova partio, oni komencis krei la popolan Koreion. Oni efektivigis agroreformon, ŝtatigis la industrion, kreis socialisman ŝtatmeĥanismon.

La defendon de la lando en la milito inter 1950 kaj 1953 organizis la Laborpartio de Koreio. PDRK defendis sian sendependecon per propraj fortoj kaj helpe de Ĉinio kaj Sovetunio. Aŭguste de 1953 la VI-a laborkunsido de la Centra Komitato de la partio decidis pri la ĉefaj direktoj de la rekonstruado. Aprile de 1956 oni alportis la decidon pri la kreo de la bazoj de socialismo.

La Laborpartio de Koreio proklamis decembre de 1955 la ideon de ĝuĉe, la teorion pri apogo sur propraj fortoj. La principo eliris el tio, ke en la konstruado de socialismo PDRK sin devas unuavice sur siaj resurcoj apogi. PDRK tion vidas klare, ke la kapitalisma mondo provas distreti kaj unuigi Nordan Koreion kun Suda Koreio. Sovetunio ĝis la 1990-aj jaroj plurrilate helpis PDRK-on, sed la rilato de ĉi-lasta al la socialismaj landoj, pro la malsameco de konceptoj ideologiaj kaj politikaj, estis iom tre malvarmeta.

En la jaro 1994-a Kim Ir Sen mortis, kio kreis situacion iom tre komplikan. La kapitalisma mondo provis utiligi la momentan vakuon en la potenco por eltrudi la kapitalisman sistemŝanĝon en PDRK. La internaj fortoj de PDRK fine trovis tian solvon, kiu estis akceptebla ankaŭ por la popolo. Kiel la nova gvidanto de la partio elektiĝis Kim Ĝong Il, la filo de la pli frua partiestro.

La ŝtaton kaj la partion Kim Ĝong Il gvidis ĝis decembro de 2011. Oni plurterene atingis progreson. Sub la gvido de LPK oni stabiligis la internan situacion de la lando. Kvankam koste de grandaj fortostreĉoj, oni tamen venkis la malfacilaĵojn pro naturaj katastrofoj kaj la elfalo de la komerco kun la socialismaj landoj. Ili enordigis la iterrilaton kun Rusio kaj Ĉinio, por kiuj la pluekzisto de PDRK estis strategie motivita.

Ili batalas kontraŭ la kapitalisma mondo

La gvidadon decembre de 2011 transprenis Kim Ĝong Un, la filo de la pli frua gvidanto. Oni komencis kun granda impeto la rekonstruadon politikan kaj ekonomian. Ili estigis ekonomiajn regionojn kun la partopreno de entreprenoj eksterlandaj, unuavice ĉinaj. Apud centrigita nutraĵpolitiko, ili ebligis la funkciadon de la libera merkato. La stilo de la politika vivo ŝanĝiĝis. Kim Ĝong Un kaj lia edzino fariĝis konstantaj figuroj de la publika vivo.

La Laborpartio de Koreio estas integra parto de la internaciaj movadoj komunista kaj laborista. Ĝi ĉeestas la pojarajn konsultiĝojn de la movadoj. Samtempe, tio estas fakto, ke la opinioj ideologia kaj politika de la plimulto da partioj fundamente diferencas de tiuj nunaj de la Laborpartio de Koreio, de la teorio de la t.n. armeo-centra socialismo. Malgraŭ la ideologiaj diferencoj, tion ĉiuj vidas klare, ke PDRK, sub la gvido de LPK, batalas kontraŭ la Usona imperiismo, defendas la sendependecon de sia patrujo. Tiu ĉi batalo daŭras jam de 70 jaroj, kio, apud ideologiaj kaj politikaj diferencoj, meritas rekonon.


tradukita el la hungara de Johano Petik, Hungarujo.


comments powered by HyperComments
© IKEK. Ĉiuj rajtoj rezervitaj por ĉiuj landoj. Reprodukto, ekstrakto aŭ traduko en kiun ajn lingvon nur kun agnosko de la fonto.