Ruĝa stelo
Proletoj de ĉiuj landoj, unuiĝu!

IKEK — Internacia Komunista Esperantista Kolektivo

Esperanto por la klasbatalo

Serpo kaj martelo
18-nov-2015

Pri la atencoj en Parizo 13.11.2015

Deklaro de la Nacia Sekretario de la Franca Komunista Partio

Fronte al la atencoj, ni kunvenu por la libereco, la egaleco, la frateco kaj la paco.

Nia lando ĵus spertis unu el la plej malbonaj eventoj de sia historio. La sammomentaj teroristaj atakoj en la lasta nokto en Parizo kaj en Sankt-Denizo, konfesitaj de Daeŝ, kiuj ĝis nun kaûzis 127 mortintojn kaj 200 vunditojn, estas teruraj. Francujo funebras.

Tagon post tiu buĉado, niaj unuaj pensoj iras al la viktimoj, iliaj familioj, iliaj proksimuloj, la atestantoj kaj ĉiuj, kies vivo estas minacata. Por ĉiuj la doloro grandegas. Ĉiu en Francujo sentas sin de tio profunde vundita.

Ni salutas la agon de la ordo-fortoj, de la helptrupoj, de la urĝo-kuracistoj kaj de la prisana personaro kaj de la teritoriaj agentoj, kies mobiliziĝo estis ekzemplodona, kaj la solidarecon de la loĝantoj kiu tuj montriĝis.

Malpli ol jaron post la atencoj de lasta januaro, la Respubliko estas frapita en sia koro.

Dum la registaro ĵus dekretis la urĝostaton, nepre necesas fortigi la rimedojn de la polico kaj de la justico. La ŝtato devas por la daûro trovi la taûgajn rimedojn por garantii la sekurecon de ĉiuj.

Mi alvokas nian popolon ne cedi al la timo, kuniĝi por la libereco, la egaleco kaj la frateco, kaj por la paco. Ni devas rifuzi la mikskonfuzaĵojn kaj la brulmarkadojn [stigmatadojn]. Kune ni devas firme rifuzi la malamon kaj la rasismon.

Francujo estas tuŝita de la milito kaj la malstabiliĝo, kiuj subfosas la Proksiman kaj la Mezan Orienton. La batalo kontraû la terorismo postulas pli grandan mobiliziĝon kaj internaciajn solvojn.

Ĝi povas triumfi nur en la mobiliziĝo por projekto de solidara socio kiu metas en ĉies koron siajn decidojn por la homa emancipiĝo, la valoroj de la Respubliko kaj la paco.

La FKP, ĝiaj reprezentantoj kaj ĝiaj deputitoj faros ĉiujn iniciatojn kiuj, en la ventontaj tagoj, ebligos al niaj kuncivitanoj kunveni por alfronti tiun defion kaj malfermi vojon de espero por nia popolo.

En tiu ĉi tragedia momento, la FKP interrompis ĉian agadon de elektokampanjo.

Parizo, la 14-an de novembro 2015
Pierre Laurent,
Nacia Sekretario de la Franca Komunista Partio


tradukis el la franca Vilhelmo Lutermano

comments powered by HyperComments
© IKEK. Ĉiuj rajtoj rezervitaj por ĉiuj landoj. Reprodukto, ekstrakto aŭ traduko en kiun ajn lingvon nur kun agnosko de la fonto.